Erivajadustega inimesed muutuvas ühiskonnas

ARHIIVIKOOPIA

Siia ilmuvad EVIMY materjalid vastavalt loengute toimumisele.

Kursuse sissejuhatus. OpenDocument, PDF

1. loeng - Igal inimesel on oma kiiks. OpenDocument, PDF

Auli Lõokese slaidid (ELIL). OpenDocument, PDF

SADP 2001 ülevaade. OpenDocument, PDF

2. loeng - Puue, puue ja puue. OpenDocument, PDF

3. loeng - Suhtumine, käitumine ja keel. OpenDocument, PDF

Erakorraline lisaloeng - Kaku pahane porin kirjatööde teemal. OpenDocument, PDF

4. loeng - Erivajadused ja haridus. OpenDocument, PDF

5. loeng - Puuetega inimesed tööturul. OpenDocument, PDF

6. loeng - Töökeskkond: kohandused ja ergonoomika. OpenDocument, PDF

Lisaloeng - esitlusest ja esinemisest. OpenDocument, PDF

7. loeng - IT ja erivajadused. OpenDocument, PDF

8. loeng - IT-tugilahendused I. OpenDocument, PDF

9. loeng - IT-tugilahendused II. OpenDocument, PDF

10. loeng - Tarzan suurlinnas: võrgusuhtlusest ja selle eripäradest. OpenDocument, PDF


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2021 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2021, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.