Võrgurakendused I

ARHIIVIKOOPIA

Lühitutvustus

VR1 eraldus veidi pikema ajalooga Interneti baaskursusest 2003. aastal eesmärgiga pakkuda informaatikutele veidi sügavamaid teadmisi, säilitades samal ajal IBK loengute üldhariva funktsiooni. Kahel aastal toimusid VR1 loengud IBK-ga koos, alates 2007-st aga eraldi ning 2008 lõppes IBK aeg TTÜ-s. Käesolev semester jääb tõenäoliselt viimaseks ka VR1-le, suures osas asendab seda Wikiversity-põhine Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad (IDK6100).

Aine korraldus

Aine läbiviimisel on põhiraskust kandvatele praktikumiõppejõududele jäetud küllaltki suur vabadus - detailide osas tasuks pöörduda nende poole. Siiski võib siin olulisemad põhimõtted ära mainida.

Eksamieelduseks ja ka üheks eksamihinde osaks on kaks kodutööd. Esimene neist kujutab endast kirjalikku tööd (esseed või referaati) vabalt valitud, kuid Internetiga miskitpidi seotud ning ka praktikumiõppejõu juures eelnevalt kinnitatud teemal. Kinnitamine annab õppejõule parema ülevaate, kuid võimaldab ka valitud teema kohta omapoolseid ettepanekuid ja soovitusi anda (näiteks on esialgne sõnastus liiga kitsas või lai). Kirjatöö tuleb üldiselt esitada semestri keskel (täpse tähtaja määrab praktikumiõppejõud) ja tähtajast üleminek tähendab üldiselt kehvemat tulemust. Üldised kirjaliku töö koostamise põhimõtted on kirja pandud muuhulgas Kaku kirjatööde koostamise lühijuhises.

VR1 teine kodutöö on võrgurakendus - tarkvaralahendus, mis sisaldab nii veebikomponenti (kasutajaliidest) kui ka programmeeritud osa (nn. mootorit). Lubatud on enam-vähem kõik teemad (igaks juhuks võiks praktikumiõppejõuga konsulteerida) ja veebitehnoloogiad, samuti on igati lubatav esitada kutsetööna loodud rakendusi (kui tööandjal selles suhtes piiranguid ei ole). Kes veebirakendustega vähem kokku puutunud, võiksid valida standardse HTML+PHP+SQL tehnoloogia, mida loodetavasti jõuab praktikumides piisavalt käsitleda.

Eksam

Esialgse kava kohaselt moodustab suure osa eksamist kodutööde kaitsmine, millele vastavalt iga praktikumiõppejõu äranägemisele võib lisanduda muid ülesandeid (küsimused materjali kohta, lisaülesanne vms).

Taibudele

... ehk neile, kes arvavad end materjali juba valdavat. Praktikumiõppejõud on üldiselt valmis eksamit kasvõi semestri teisel päeval matriklisse sisse kirjutama, kuid see tähendab taotleja pikemat ja põhjalikumat peedistamist ning enda ülehindamisest tulenev "lati mahaajamine" ei ole lõpphindele kasuks. Seega tuleks enne üritama minekut oma teadmisi analüüsida - tõsine proff võib kahtlemata hinde ammu enne eksamit kätte saada, niisama jutulinnul aga ei soovitaks õppejõude narrida.

Esialgne loengute kava

Loengutes võib eristada kaht suurt rühma. IBK pärandiks olev osa on küllaltki n.ö. üldhariv, teine rühm (veebitehnoloogiate seeria, Linux) loenguid on aga tehnilisemad, mille eesmärk on aidata kaasa kodutööde valmimisele. Loengud on algselt plaanitud alljärgnevad.

 1. IT arengulugu ja õpetlikke momente selles
 2. Uus meedia?
 3. Veebitehnoloogiad I: (X)HTML
 4. Veebitehnoloogiad II: PHP
 5. Veebitehnoloogiad III: SQL
 6. Veebitehnoloogiad IV: Zope ja Python
 7. Tarzan suurlinnas ehk kuidas olla: võrguetiketi alused
 8. Vaba tarkvara: lollide lõbu või asjalik lahendus...?
 9. Arvutid ja paragrahvid I: tants intellektuaalomandi ümber
 10. Arvutid ja paragrahvid II: vabad litsentsid
 11. Linux: häkkeri hobist tipptasemel operatsioonisüsteemiks
 12. Veebiäkk ja äkkveeb ehk kuidas veebi mitte teha
 13. Ups, ma olen admin! (ehk miks minu Windows imelikke asju teeb?)
 14. Häkkerid
 15. Infoühiskonnast
 16. Kääbikutest, amishitest, häkkeritest ja tehnoloogiast

Õppematerjalid

...ilmuvad (kas veidi enne või peale loengute toimumist) siin - praktikumide materjale võib otsida praktikumiõppejõudude nime järgi TTÜ veebist.

Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2024 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2024, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.