Võrgurakendused I

ARHIIVIKOOPIA

Loengud ilmuvad siia vastavalt nende toimumisele.

Kursuse sissejuhatus: OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash

1. loeng - noppeid IT ajaloost: täistekst, OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash

2. loeng - Uus meedia...? täistekst, OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash

3. loeng - Veebitehnoloogiad I: XHTML täistekst, OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash

4. loeng - Veebitehnoloogiad II: PHP täistekst, OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash

5. loeng - Veebitehnoloogiad III: SQL täistekst, OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash

6. loeng - Veebitehnoloogiad IV: Zope, Plone, Python täistekst, OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash

7. loeng - Arvutid ja paragrahvid I: tants intellektuaalomandi ümber täistekst, OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash

8. loeng - Arvutid ja paragrahvid II: tarkvara- ja sisulitsentsid. täistekst, OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash

9. loeng - Tarzan suurlinnas: võrgusuhtlusest ja selle eripäradest. täistekst, OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash

10. loeng - Vaba tarkvara - lollide lõbu või asjalik lahendus? täistekst, OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash

11. loeng - Linux: häkkeri hobist tipptasemel operatsioonisüsteemiks. täistekst, OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash

12. loeng - Häkkerid...? täistekst, OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash

13. loeng - Loll saab Internetis kah peksa. täistekst, OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash

14. loeng - Veebiäkker ja äkkveeb ehk "Ähh, küll ma oskan niigi!". täistekst, OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash

15. loeng - Info- ja võrguühiskond. täistekst, OpenDocument, MS Powerpoint 97, Flash


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2023 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2023, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.