ARHIIVIKOOPIA

IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid

NB! Kes kiiresti vaid materjale otsib, siis need on siin.

Selle nime taga peitub omapärane soust võrgu- ja häkkerikultuurist, IT ajaloost, võrgupsühholoogiast ja veel muustki sarnasest. Asja mõte oleks teadvustada (tulevasele) arvutiässale, et tema (ka puhttehnilisel) tegevusel on olemas ka ühiskondlik dimensioon. Sageli aitab ka mingi tehnilise küsimuse ühiskondlike tagamaade tundmine leida parima lahenduse. Teiseks, praktilisemaks mõtteks on treenida arvutiinimeste eneseväljendusoskust - just tehniliste erialade juures kipub see pahatihti unarusse jääma (seda nii suulise kui kirjaliku poole pealt).

TÄHELEPANUKS: Käesoleval aastal toimub päevaõppe ITSPEA kursus veidi teistmoodi kui varem. Loengud toimuvad samamoodi, kuid praktikume viib läbi vanemteadur Birgy Lorenz (tema hindab ka töid ja võtab vastu eksami!) ning need on varasemaga võrreldes teistsugused. Täpsem info on kirjas allpool!

Lühiinfo

Märkus: ITSPEA maht ja ainekood on aastatega korduvalt muutunud - takkajärgi (VÕTA jms) sooritajad peaksid tegema selgeks, millist versiooni nad teevad!

Loengud

... toimuvad vastavalt tunniplaanile esmaspäeviti kell 12.00-13.30. Kuni novembri lõpuni on asukohaks ICO-316. Kuna aga see läheb detsembris remonti, siis toimuvad viimased kolm loengut

NB! Kaks viimast ruumi on väiksemad - 221-sse mahub 70 ja 219-sse 46 kuulajat. Kuna aga loenguskäimise aktiivsus on nagu ta on, siis peaks ära mahtuma. :)

Praktikumid

Praktikumid toimuvad kuni detsembrini auditooriumis ICO-316 (samas, kus loeng), viimased kaks praktikumi toimuvad auditooriumi remondi tõttu Mektory Innovation Hub'is (0. korruse koridori lõpus vasakul). Kursus on jagatud kaheks suureks rühmaks: A-rühma tund toimub esmaspäeviti kell 14.00-15.30 ning B-rühma oma kell 16.00-17.30 järgnevatel kuupäevadel:

  1. 25. september
  2. 1. oktoober
  3. 9. oktoober
  4. 30. oktoober
  5. 6. november
  6. 13. november
  7. 4. detsember (Mektory Innovation Hub, 0-korrusel)
  8. 11. detsember (Mektory Innovation Hub, 0-korrusel)

NB! Kuna praktikum toimub tavalises auditooriumis, siis vajab iga osaleja enda arvutit!

Kursuse korraldus ja hindamine

Hinnatavad tööd ja nende tähtajad on järgmised:

Täpsem (ja jooksev) info praktikumide ja hindamise kohta on Moodle'is!

Punktid teisenduvad hindeks järgnevalt (sama süsteem kehtib ka paljudes muudes TTÜ ainetes):

Nagu eespool juba öeldud: eksam annab selles õppeaines kuni 40 punkti ja on vabatahtlik. Nagu skaalalt näha, on eksami sooritamine ilma kodutöödeta võimatu.

NB! Eksamil saadud punktid liidetakse olemasoleva punktisummaga - seega ei saa eksami tulemus mõjutada üldist tulemust negatiivses suunas. Näide: tudeng tuleb eksamile, tal on eelnevalt kogutud 57 punkti. Eksamil ta asja eriti ei jaga, teenides 4 punkti. Ehkki eksami tulemus on väga kehv, annab lõpptulemus siiski välja 57 + 4 = 61 punkti ehk hinde 2 alampiiri.

Mõned soovitused ja abimaterjalid

Kirjatöö koostamise aluseks on Tehnikaülikooli kirjalike tööde juhend.

Tänases kirjus ja inforohkes maailmas tasub eraldi tähelepanu pöörata allikakriitikale - ühe väikese juhendi leiab siit.

Esitlus peaks tooma esile olulise, olema mitte liiga üldsõnaline ega ka mitte ülidetailne, vormiliselt korrektne ja viisaka kujundusega.

Suulise ettekande juures hinnatakse materjali selget ja loogilist esitust ning ammendavaid vastuseid esitatud küsimustele, kuid mõnevõrra ka esinemiskindlust ja -stiili.

Ettekande esitamise kohta on mõned juhtnöörid saadaval siit.

Õppematerjalid

...on vastavalt loengute toimumisele (ilmuvad vahetult enne või hiljemalt peale loengut samal päeval) siin - vaba tarkvara ja avatud standardite pooldajana ei pea Kakk õigeks õppematerjali sulgemist paroolide ja muude "pidurite" taha. Praktikumide ja punktide info aga läheb Moodle'isse (ja nendega tegeleb Birgy Lorenz).

.

Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2024 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2024, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.