Ettekande pidamise lühijuhis

Mõned punktid, mida arvesse võtta:

  1. Pea kinni etteantud ajalimiidist. Jutt võib olla väga huvitav, aga teised tahavad ka rääkida.
  2. Harjuta suuline osa eelnevalt läbi. Järjesta käsitletavad alateemad loogiliselt.
  3. Ürita kohe alguses saavutada kuulajaskonna tähelepanu.
  4. Ära alusta stiilis "no ma proovin midagi nüüd ka..." või "ega ma ei oska ju rääkida"... Ole mõistlikul määral enesekindel (kuid mitte ülbe).
  5. Kui teema seda ei eelda, ära kasuta slängi. Kui eeldab, tee seda läbimõeldult.
  6. Püüa vältida korduvaid parasiitsõnu ("onju", "okei", "noh", "vä" jne jne).
  7. Esitlus peab toetama ettekannet ja illustreerima seda, mitte aga dubleerima ettekande teksti. Iga esitluse slaid peaks moodustama mingitpidi terviku.
  8. Visuaalsed efektid (liikuvad slaidid, heli jms) võivad olla rõhutusteks, kuid ei tohiks domineerida.
  9. Kasuks tuleb oma enda n.ö. firmastiili väljatöötamine esitluste jaoks.
  10. Slaidide arv sõltub kontekstist, kuid jäme rusikareegel võiks olla umbkaudu 1 slaid 2-3 minuti kohta (20-minutilise ettekande jaoks niisiis 5-10 slaidi).

Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2023 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2023, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.