Interneti baaskursus

ARHIIVIKOOPIA

NB! Kes kiiresti vaid loengumaterjale otsib, siis need on siin.

Lühitutvustus

Nimetus: Interneti baaskursus
Kood: IDU5720
AP: 2,5
Tunde: loeng üle nädala, praktikum iga nädal (kumbki 2x45 min)
Lõpeb: eksamiga
Õppejõud: loengud - Kaido Kikkas, praktikumid - Innar Liiv. NB! Põhirõhk on praktikumiõppejõul - tema võtab vastu ja hindab nii kodutöid kui eksamit.

IBK sai alguse 2000. aastal peale kolme aasta pikkust selgitustööd, et juba tollal väga suurt rolli mänginud Internet vääriks oma eri aspektidega TTÜ õppekavas märksa suuremat tähelepanu kui seni sellele pööratud - ja mitte niivõrd puhttehniliste küsimuste osas, kuivõrd sotsiaalse konteksti ja praktiliste kasutusoskuste vallas. Kohe esimesel aastal kogus kursus ülisuure kuulajaskonna (~150 inimest) ja oli populaarne ka edaspidi.

Kuna siinkirjutaja lahkus põhikohaga TTÜ-st 2002. aasta suvel, oli kursuse seis vahepeal ebamäärane ja see pandi kokku uuema ja tehnilisema [L]VR1 kursusega. Käesolevast aastast aga on IBK taas omaette kursus ja mõeldud eeskätt mitteinformaatikutele, informaatikud saavad VR1-e.

Aine korraldus

Aine läbiviimise põhiraskust kandvale praktikumiõppejõule on jäetud küllaltki suur vabadus - detailide osas tasuks pöörduda tema poole. Siiski võib siin olulisemad põhimõtted ära mainida.

Eksamieelduseks ja ka üheks eksamihinde osaks on kaks kodutööd. Esimene neist kujutab endast kirjalikku tööd (esseed või referaati) vabalt valitud, kuid Internetiga miskitpidi seotud ning ka praktikumiõppejõu juures eelnevalt kinnitatud teemal. Kinnitamine annab õppejõule parema ülevaate, kuid võimaldab ka valitud teema kohta omapoolseid ettepanekuid ja soovitusi anda (näiteks on esialgne sõnastus liiga kitsas või lai). Kirjatöö tuleb üldiselt esitada semestri keskel (täpse tähtaja määrab praktikumiõppejõud) ja tähtajast üleminek tähendab üldiselt kehvemat tulemust. Üldised põhimõtted kirjalike tööde koostamiseks on kirja pandud ka Kaku kirjatööde koostamise lühijuhises.

IBK-s on teiseks kodutööks vabalt valitud teemal koostatud veebileht. Veebilehe maht peaks olema vähemalt 4-5 faili ning sisaldama minimaalselt viiteid, teksti ja elementaarset kujundust. Hinnatakse nii tehnilist teostust, ideed kui disaini.

Eksam

Esialgse kava kohaselt moodustab suure osa eksamist kodutööde kaitsmine, millele vastavalt praktikumiõppejõu äranägemisele võib lisanduda muid ülesandeid (küsimused materjali kohta, lisaülesanne vms).

Taibudele

... ehk neile, kes arvavad end materjali juba valdavat. Praktikumiõppejõud on üldiselt valmis eksamit kasvõi semestri teisel päeval matriklisse sisse kirjutama, kuid see tähendab taotleja pikemat ja põhjalikumat peedistamist ning enda ülehindamisest tulenev "lati mahaajamine" ei ole lõpphindele kasuks. Seega tuleks enne üritama minekut oma teadmisi analüüsida - tõsine proff võib kahtlemata hinde ammu enne eksamit kätte saada, niisama jutulinnul aga ei soovitaks õppejõude narrida.

Esialgne loengute kava

IBK loengud on küllalt üldhariva loomuga, tehnilisi teadmisi antakse põhiliselt praktikumides. Loengud on algselt plaanitud alljärgnevad.

  1. IT ajalugu - mida siit õppida?
  2. Veebitehnoloogiad I: (X)HTML
  3. Tarzan suurlinnas ehk kuidas olla: võrguetiketi alused
  4. Uus meedia?
  5. Intellektuaalomand ja IKT
  6. Vaba tarkvara: lollide lõbu või asjalik lahendus...?
  7. Veebiäkk ja äkkveeb ehk kuidas veebi mitte teha
  8. Ups, ma olen admin! (ehk miks minu Windows imelikke asju teeb?)

Õppematerjalid

...ilmuvad (kas veidi enne või peale loengute toimumist) siin - praktikumide materjale võib otsida (SIIN OLI INNARI LINK).


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2024 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2024, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.