Kaku Akadeemia õppetöö

2017. aasta kevadsemestril toimuvad järgmised kursused:

Märkus: Protestina TTÜ ja IT Kolledži liit(u)mise vastu (mitte niivõrd mida, vaid kuidas tehti) jäid sel kevadsemestril ära tavapärased TTÜ kursused, Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad ja Security and Privacy in a Networked World.


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2018 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2018, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.