Kakk...?

Miks Kaido Kikkasest Kakk sai, selles kipub ajalugu üldiselt süüdistama Tartu ansamblit Grendel (täpsemalt nende varasemat loomeperioodi, kui veel lindudest ja loomadest lauldi) ning nende edetabelilugu "Kakk ja pääsuke", mis (tulevasele) Kakule niimoodi ajudesse sõitis, et seda pidi iga nurga peal jorutama. Siis tuli see nimi juba ühte tollasesse tuntud interneti-jututuppa järgi ja edasine on ajalugu.

Kakk tegeleb

  1. inimeste kurja kiusamisega õppetöö nime all - pikka aega sai seda tehtud väga eri paigus, nüüd on enamik tegevust koondunud taas TTÜ märgi alla
  2. teadusenäppimisega (kohakaasluse alusel)
  3. (aeg-ajalt ikka veel) mööda Euroopat ringilendamisega erinevate projektide raames
  4. mittetöiselt... igasegaste asjadega.

Uurimisvaldkond oli esmalt ligi 10 aastat puuetega inimestele mõeldud infotehnoloogia (eriti Interneti rakendused selles vallas), seejärel ca 15 aastat haridustehnoloogia ja e-õpe ning nüüd on raskuspunkt liikunud (pehmema) küberturbe ja vaba kultuuri peale (ehkki ka tugilahenduste rea peal tegelen erivajadustega vaikselt edasi). Endiselt aga huvitab võrgukultuur ning Internet kui sotsiaalne nähtus.


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2023 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2023, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.