Kaku juhendatud tööde nimekiri

Doktoritööd

TLÜ magistritööd

 1. 2006 - Eerik Laanmets, "Õpilaste teadlikkus arvutikasutusega seonduvatest turvariskidest"
 2. 2006 - Malle Mattisen, "Digitaalsete õpiobjektide halduse põhimõtted arvutiõpetaja personaalses andmebaasis"
 3. 2008 - Tanel Jõeäär, "Tarkvara hübriidne arendus- ja ärimudel"
 4. 2008 - Olle Leesment, "Vaba tarkvara kasutusmudelid Eesti Kaitseväes"
 5. 2008 - Craig Tislar, "Eesti maakonnalehtede kodulehekülgede ärimudelite analüüs"
 6. 2010 - Mart Mäe, "ISO/IEC 27002 standardi rakendamine teenuseportaali haldavas organisatsioonis"
 7. 2010 - Gert Post, "Elektrooniliste mängude kriitilised edufaktorid"
 8. 2011 - Elyna Nevski, "Eelkooliealiste laste meediakirjaoskuse kujundamine animatsiooni abil Laagri lasteaia näitel"
 9. 2011 - Priidu Tammeorg, "Social Media Integration to a Web Service by Example of Facebook Connect"
 10. 2011 - Heiki Tähis, "SECI mudelit järgiv teadmusloomekeskkond IT kolledzhi näitel"
 11. 2012 - Anne Zimbrot, "Digitaalsete immigrantide uusmeediakasutus peresuhetes eetika ja turvalisuse aspektist"
 12. 2015 - Taavi Karotamm, "Sotsiaalmeedia kui Eesti Kaitseväe infooperatsioonide platvorm Eestis toimuva konflikti korral"

TTÜ magistritööd

 1. 2010 - Carolyn Fischer, "Praktiliste e-õppe laborite tagasiside ja kontrolli allsüsteem"
 2. 2014 - Katrin Loodus, "Virtuaallaborite süsteemi i-Tee rakendamine IT Kolledži õppeaines "I395 - Andmesalvestustehnoloogiad""
 3. 2015 - Sander Saveli, "Haridusasutuste vabale tarkvarale ülemineku protsessi analüüs Tallinna Haridusameti pilootprojekti näitel"

TLÜ bakalaureusetööd

 1. 2008 - Helle Isakannu, "Kiusamine Internetis: noortevahelised suhted võrgumaailmas kahe Tallinna kooli näitel"
 2. 2009 - Elyna Nevski, "E-lasteaia lahendus Laagri Lasteaia näitel"
 3. 2010 - Roman German, "Veebilehtede optimeerimine otsingumootoritele internetiturunduse meetmena"
 4. 2011 - Maria Alenkina, "Fotoblogide kasutamise võimalused"
 5. 2011 - Andrus Kolomainen, "Windows 7, Mac OS X 10.6 ja Ubuntu Linux 10.04 ligipääsetavuse võrdlev analüüs"
 6. 2017 - Siim Karoman, "Arvutikasutajate teadlikkus sotsiaalmanipulatsioonist Tallinna Ülikooli üliõpilaste näitel"

TTÜ bakalaureuse- ja lõputööd

 1. 1995 - Svea Nilsson, ?
 2. 2002 - Jana Eemann, "Virtuaalõppe metoodilisi lahendusi puuetega inimestele"
 3. 2002 - Kairit Rohtla, "Ökonoomne alternatiiv: vabavaral põhinev kontor"

IT Kolledži diplomitööd

 1. 2008 - Günther Leismann, "Tavakasutaja abinõud rämpsposti vastu: meilikliendid ja spämmifiltrid" (admin)
 2. 2008 - Marko Uripea, "Domeeni registreerimise infosüsteemi analüüs ja realiseerimine PHP ja PostgreSQL baasil" (admin)
 3. 2008 - Lauri Veski, "Linuxi-põhise tarkvara kasutamine väikefirmas OÜ STA Tehniks näitel" (admin)
 4. 2009 - Priit Kallas, "Kasutaja huvi mõõtmine veebianalüütikas" (tehnosuhtlus)
 5. 2009 - Rene Loob, "Veebimajutustarkvarade võrdlev analüüs" (analüüs)
 6. 2009 - Kert Ülenõmm, "Veebiportaali loomise analüüs www.snowboard.ee näitel" (tehnosuhtlus)
 7. 2010 - Kristjan Kalmus, "Veebilehtede kasutatavuse ja juurdepääsetavuse parandamine, arvestades erivajadustega ja mobiilsete seadmete kasutajate vajadusi" (tehnosuhtlus)
 8. 2010 - Ivo Kund, "Veebipõhise kroonikaraamatu teenuse arendusprojekt" (tehnosuhtlus)
 9. 2010 - Margit Laiksoo, "OpenSimulator-virtuaalkeskkond e-õppe vahendina IT kolledzhi näitel" (admin)
 10. 2010 - Marmo Luik, "Vaba tarkvara eestindamisprotsess Eboxi näitel" (tehnosuhtlus)
 11. 2010 - Luisa Pani, "Kasutajate migratsiooni probleemid Eesti Kunstiakadeemia näitel" (tehnosuhtlus)
 12. 2010 - Mikk Saaretalu, "Zhilina ülikooli tehnikateaduskonna kriisijuhtimise osakonna veebilehe efektiivne veebiturundus" (tehnosuhtlus)
 13. 2010 - Niina Štšetnikova, "Kasutajate haldus ja kasutajatugi virtuaalmaailmas ITK OpenSim-maailma näitel" (admin)
 14. 2010 - Rainit Vildo, "HTML5 ja CSS3 tehnoloogia rakendamine WordPressi lisamoodulite arendamises" (arendus)
 15. 2011 - Martin Leisberg, "Ettevõtte IT-varade infohaldus AS-i LHV Pank näitel" (admin)
 16. 2011 - Carl Rannaberg, "Veebilehe kasutajaliidese kasutatavuse analüüs IT Kolledzhi veebilehe näitel" (admin)
 17. 2011 - Monika Relvik, "Sotsiaalvõrgustike roll erivajadustega inimeste ühiskonnaellu kaasamisel" (tehnosuhtlus)
 18. 2012 - Kaspar Kallasmaa, "Veebirakenduse kasutajaliidese täiustamine WebDesktopi näitel" (arendus)
 19. 2012 - Varje Papp, "Alustava ettevõtte e-turundus Raybike OÜ näitel" (tehnosuhtlus)
 20. 2012 - Veiko Pilt, "Viki-põhise sisevõrgulahenduse juurutamine väikeettevõttes" (admin)
 21. 2012 - Katri Pokats, "E-turunduse plaan AS-ile Fleksont" (tehnosuhtlus)
 22. 2012 - Ruth Randoja, "Internetiturvalisuse koolitus õpetajatele" (tehnosuhtlus)
 23. 2014 - Mai-Liis Kivistik, "Eesti ühisrahastusplatvormide teenuste parandamine" (tehnosuhtlus)
 24. 2014 - Liis Mironova, "IT-protsessihaldustarkvara valikukriteeriumid Riigi Infosüsteemi Ameti näitel" (admin)
 25. 2015 - Gert Häusler, "E-arve lahenduse analüüs selle kasutuselevõtu edendamiseks väikeettevõtetes" (analüüs)
 26. 2015 - Henry Mäeorg, "Närvivõrgul põhinev süsteem meloodia ennustamiseks harmoonia järgnevuse põhjal" (arendus)
 27. 2016 - Heiko Niidas, "Keskhalduslahenduse juurutamine ettevõttes" (admin)
 28. 2016 - Raigo Trei, "Maavalitsuste dokumendihaldussüsteemi Delta versioonivahetus Andmevara AS-i näitel" (admin)
 29. 2016 - Joonas-Tanel Kessel, "Tehniku mobiilse töökoha loomine ja selle turvamudel" (admin)
 30. 2016 - Madis Mark, "Wordpressi turvalisuse koolitusmaterjal ja praktiline e-labor veebihalduritele" (admin)
 31. 2017 - Keidi Kruusandi, "Wordpressi turvalisuse parandamine laienduste abil eDream Hotels veebilehe näitel" (admin)

TTÜ IT Kolledži diplomi- ja bakalaureusetööd

 1. 2018 - Anastasia Osadtšaja, "Monitooringusüsteemi valik ja juurutamine Radisson Blu hotell Olümpia näitel" (admin)
 2. 2018 - Martin Kraus, "Elisa Eesti salvestivõrgu kaardistamine ning täiustamine" (admin)
 3. 2018 - Madis Lugus, "Tarkade lepingute realiseerimine äriloogikas" (arendus)
 4. 2018 - Sheela Gowry Sumathi Raju, "Küberkaitse koolitusmoodul tervishoiutöötajatele / A Cyber Security Training Module for Healthcare Workers" (küberturve)
 5. 2018 - Mohanad Aly Hassan Ali Elsafty, "Turvaseire lahendused Baltic Computer Systems AS-i näitel / Security Monitoring Solutions by the Example of Baltic Computer Systems AS" (küberturve)
 6. 2019 - Arvo Paomees, "Veebipõhise meediamängija loomine Eesti Rahvusringhäälingule" (arendus)

Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2019 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2019, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.