Kaku juhendatud tööde nimekiri

Doktoritööd

TLÜ magistritööd

 1. 2006 - Eerik Laanmets, "Õpilaste teadlikkus arvutikasutusega seonduvatest turvariskidest"
 2. 2006 - Malle Mattisen, "Digitaalsete õpiobjektide halduse põhimõtted arvutiõpetaja personaalses andmebaasis"
 3. 2008 - Tanel Jõeäär, "Tarkvara hübriidne arendus- ja ärimudel"
 4. 2008 - Olle Leesment, "Vaba tarkvara kasutusmudelid Eesti Kaitseväes"
 5. 2008 - Craig Tislar, "Eesti maakonnalehtede kodulehekülgede ärimudelite analüüs"
 6. 2010 - Mart Mäe, "ISO/IEC 27002 standardi rakendamine teenuseportaali haldavas organisatsioonis"
 7. 2010 - Gert Post, "Elektrooniliste mängude kriitilised edufaktorid"
 8. 2011 - Elyna Nevski, "Eelkooliealiste laste meediakirjaoskuse kujundamine animatsiooni abil Laagri lasteaia näitel"
 9. 2011 - Priidu Tammeorg, "Social Media Integration to a Web Service by Example of Facebook Connect"
 10. 2011 - Heiki Tähis, "SECI mudelit järgiv teadmusloomekeskkond IT kolledzhi näitel"
 11. 2012 - Anne Zimbrot, "Digitaalsete immigrantide uusmeediakasutus peresuhetes eetika ja turvalisuse aspektist"
 12. 2015 - Taavi Karotamm, "Sotsiaalmeedia kui Eesti Kaitseväe infooperatsioonide platvorm Eestis toimuva konflikti korral"
 13. 2021 - Madis Kaasik, "Digitaalse privaatsuse tajumine Eestis COVID-19 pandeemia ja GDPR-i kontekstis"

TTÜ magistritööd

 1. 2010 - Carolyn Fischer, "Praktiliste e-õppe laborite tagasiside ja kontrolli allsüsteem"
 2. 2014 - Katrin Loodus, "Virtuaallaborite süsteemi i-Tee rakendamine IT Kolledži õppeaines "I395 - Andmesalvestustehnoloogiad""
 3. 2015 - Sander Saveli, "Haridusasutuste vabale tarkvarale ülemineku protsessi analüüs Tallinna Haridusameti pilootprojekti näitel"
 4. 2020 - Ane Võlma, "Tehingute sisestamise mobiilirakenduse analüüs ja disain ettevõtte FOB Solutions näitel"
 5. 2021 - Andris Männik, "Küberturbeteadlikkuse kontroll kalastustestide abil" / "Cyber Awareness Verification Using Phishing Assessment"
 6. 2022 - Marje Salumets, "Supplain.io plokiahela protokolli ohumudeli koostamine: säilitamaks andmete usaldusväärsus, privaatsus ja turvalisus füüsilistes tarneahelates" / "Threat Modeling of the Supplain.io Blockchain Protocol: Preserving Data Trust, Privacy and Security in Physical Supply Chains"
 7. 2023 - Onyeka Kelvin Onyema, "E-õpperakenduse kavandamine õngitsusrünnete tuvastamiseks Cialdini veenmisprintsiipide abil" / "Designing an e-Learning Application for Phishing Attack Recognition Based on Cialdini’s Persuasion Principles"

TLÜ bakalaureusetööd

 1. 2008 - Helle Isakannu, "Kiusamine Internetis: noortevahelised suhted võrgumaailmas kahe Tallinna kooli näitel"
 2. 2009 - Elyna Nevski, "E-lasteaia lahendus Laagri Lasteaia näitel"
 3. 2010 - Roman German, "Veebilehtede optimeerimine otsingumootoritele internetiturunduse meetmena"
 4. 2011 - Maria Alenkina, "Fotoblogide kasutamise võimalused"
 5. 2011 - Andrus Kolomainen, "Windows 7, Mac OS X 10.6 ja Ubuntu Linux 10.04 ligipääsetavuse võrdlev analüüs"
 6. 2017 - Siim Karoman, "Arvutikasutajate teadlikkus sotsiaalmanipulatsioonist Tallinna Ülikooli üliõpilaste näitel"

TTÜ bakalaureuse- ja lõputööd

 1. 1995 - Svea Nilsson, ?
 2. 2002 - Jana Eemann, "Virtuaalõppe metoodilisi lahendusi puuetega inimestele"
 3. 2002 - Kairit Rohtla, "Ökonoomne alternatiiv: vabavaral põhinev kontor"

IT Kolledži diplomitööd

 1. 2008 - Günther Leismann, "Tavakasutaja abinõud rämpsposti vastu: meilikliendid ja spämmifiltrid" (admin)
 2. 2008 - Marko Uripea, "Domeeni registreerimise infosüsteemi analüüs ja realiseerimine PHP ja PostgreSQL baasil" (admin)
 3. 2008 - Lauri Veski, "Linuxi-põhise tarkvara kasutamine väikefirmas OÜ STA Tehniks näitel" (admin)
 4. 2009 - Priit Kallas, "Kasutaja huvi mõõtmine veebianalüütikas" (tehnosuhtlus)
 5. 2009 - Rene Loob, "Veebimajutustarkvarade võrdlev analüüs" (analüüs)
 6. 2009 - Kert Ülenõmm, "Veebiportaali loomise analüüs www.snowboard.ee näitel" (tehnosuhtlus)
 7. 2010 - Kristjan Kalmus, "Veebilehtede kasutatavuse ja juurdepääsetavuse parandamine, arvestades erivajadustega ja mobiilsete seadmete kasutajate vajadusi" (tehnosuhtlus)
 8. 2010 - Ivo Kund, "Veebipõhise kroonikaraamatu teenuse arendusprojekt" (tehnosuhtlus)
 9. 2010 - Margit Laiksoo, "OpenSimulator-virtuaalkeskkond e-õppe vahendina IT kolledzhi näitel" (admin)
 10. 2010 - Marmo Luik, "Vaba tarkvara eestindamisprotsess Eboxi näitel" (tehnosuhtlus)
 11. 2010 - Luisa Pani, "Kasutajate migratsiooni probleemid Eesti Kunstiakadeemia näitel" (tehnosuhtlus)
 12. 2010 - Mikk Saaretalu, "Zhilina ülikooli tehnikateaduskonna kriisijuhtimise osakonna veebilehe efektiivne veebiturundus" (tehnosuhtlus)
 13. 2010 - Niina Štšetnikova, "Kasutajate haldus ja kasutajatugi virtuaalmaailmas ITK OpenSim-maailma näitel" (admin)
 14. 2010 - Rainit Vildo, "HTML5 ja CSS3 tehnoloogia rakendamine WordPressi lisamoodulite arendamises" (arendus)
 15. 2011 - Martin Leisberg, "Ettevõtte IT-varade infohaldus AS-i LHV Pank näitel" (admin)
 16. 2011 - Carl Rannaberg, "Veebilehe kasutajaliidese kasutatavuse analüüs IT Kolledzhi veebilehe näitel" (admin)
 17. 2011 - Monika Relvik, "Sotsiaalvõrgustike roll erivajadustega inimeste ühiskonnaellu kaasamisel" (tehnosuhtlus)
 18. 2012 - Kaspar Kallasmaa, "Veebirakenduse kasutajaliidese täiustamine WebDesktopi näitel" (arendus)
 19. 2012 - Varje Papp, "Alustava ettevõtte e-turundus Raybike OÜ näitel" (tehnosuhtlus)
 20. 2012 - Veiko Pilt, "Viki-põhise sisevõrgulahenduse juurutamine väikeettevõttes" (admin)
 21. 2012 - Katri Pokats, "E-turunduse plaan AS-ile Fleksont" (tehnosuhtlus)
 22. 2012 - Ruth Randoja, "Internetiturvalisuse koolitus õpetajatele" (tehnosuhtlus)
 23. 2013 - Kädi Avik, "Kasutajate turvakäitumise uuring ja koolituskava Tallinna Kaubamaja kontserni näitel" (tehnosuhtlus)
 24. 2014 - Mai-Liis Kivistik, "Eesti ühisrahastusplatvormide teenuste parandamine" (tehnosuhtlus)
 25. 2014 - Liis Mironova, "IT-protsessihaldustarkvara valikukriteeriumid Riigi Infosüsteemi Ameti näitel" (admin)
 26. 2015 - Gert Häusler, "E-arve lahenduse analüüs selle kasutuselevõtu edendamiseks väikeettevõtetes" (analüüs)
 27. 2015 - Henry Mäeorg, "Närvivõrgul põhinev süsteem meloodia ennustamiseks harmoonia järgnevuse põhjal" (arendus)
 28. 2016 - Heiko Niidas, "Keskhalduslahenduse juurutamine ettevõttes" (admin)
 29. 2016 - Raigo Trei, "Maavalitsuste dokumendihaldussüsteemi Delta versioonivahetus Andmevara AS-i näitel" (admin)
 30. 2016 - Joonas-Tanel Kessel, "Tehniku mobiilse töökoha loomine ja selle turvamudel" (admin)
 31. 2016 - Madis Mark, "Wordpressi turvalisuse koolitusmaterjal ja praktiline e-labor veebihalduritele" (admin)
 32. 2017 - Keidi Kruusandi, "Wordpressi turvalisuse parandamine laienduste abil eDream Hotels veebilehe näitel" (admin)

TTÜ IT Kolledži diplomi- ja bakalaureusetööd

 1. 2018 - Anastasia Osadtšaja, "Monitooringusüsteemi valik ja juurutamine Radisson Blu hotell Olümpia näitel" (admin)
 2. 2018 - Martin Kraus, "Elisa Eesti salvestivõrgu kaardistamine ning täiustamine" (admin)
 3. 2018 - Madis Lugus, "Tarkade lepingute realiseerimine äriloogikas" (arendus)
 4. 2018 - Sheela Gowry Sumathi Raju, "Küberkaitse koolitusmoodul tervishoiutöötajatele" / "A Cyber Security Training Module for Healthcare Workers" (küberturve)
 5. 2018 - Mohanad Aly Hassan Ali Elsafty, "Turvaseire lahendused Baltic Computer Systems AS-i näitel" / "Security Monitoring Solutions by the Example of Baltic Computer Systems AS" (küberturve)
 6. 2019 - Arvo Paomees, "Veebipõhise meediamängija loomine Eesti Rahvusringhäälingule" (arendus)
 7. 2019 - Mikus Teivens, "Veebipõhise pahavara avastamine Linuxi keskkonnas YARA abil" / "Detection of Web-based Malware in Linux Environment Using YARA" (küberturve)
 8. 2019 - Frank Korving, "Sidusarenduse valik ja läbiviimine Certidude’i näitel" / "Choosing and Implementing Continuous Integration: the Case of Certidude" (küberturve)
 9. 2019 - Andris Männik, "Tänapäevase kaitsetarkvara funktsionaalsus ja tõhusus" / "Functionality and Efficiency of Modern Protection Software" (küberturve)
 10. 2019 - Kerttu Liis Lootus, "Mõõteandmete töötlemise teenus energiaettevõttele" (arendus)
 11. 2019 - Mihkel Kristofer Vajak, "Vigade monitooringu ja haldusrakenduse arendus Graylogi näitel" (arendus)
 12. 2019 - Siim Jurkatam, "Tarkvara õiguspärane kasutamine: tarkvaralitsentsid ning süsteemiadministraatori roll ja vastutus" (admin)
 13. 2019 - Triinu Kerna, "Mikroteenuste logide monitooringulahendus Eesti Energia AS-is" (admin)
 14. 2020 - Lisandra Noor, "Veebirakendus mesindusandmete kogumiseks ja töötlemiseks " (arendus)
 15. 2020 - Gabriel Apeh Adoyi, "Vastumeetmed võltsvideodele" / "Countermeasures to Deepfakes" (küberturve)
 16. 2020 - Kaisa Lindström, "Veebilehe juurdepääsetavuse parandamine TPileti rakenduse näitel" (arendus)
 17. 2020 - Jürgen Lätte, "Telekomiettevõtte serverite keskhalduslahenduse väljatöötamine" (admin)
 18. 2020 - Erik Taklai, "X-tee teenuste jõudlustestimine Eesti Äriregistri näitel" (admin)
 19. 2020 - Andro Gvivradze, "Google Tag Manageri juurutamise võimalused ja riskid" / "Uses and Risks of Implementing Google Tag Manager" (küberturve)
 20. 2020 - Karl Hendrik Leppmets, "Turvaline andmeside sünkroniseerimine üle väga väikese kiirusega andmesideühenduste militaarkeskkonnas" / "Secure Database Synchronization Over Extremely Low Bandwidth Datalinks in Military Environment" (küberturve)
 21. 2020 - Aaditya Parashar, "Veebipõhine platvorm küberturbe õppimiseks ja harjutamiseks" / "A Web-Based Platform for Learning and Practicing Cybersecurity" (küberturve)
 22. 2020 - Marje Salumets, "ISO 27001 standardile vastav mobiilsete seadmete haldus keskmise suurusega eraettevõttes" / "ISO 27001 Compliant Management of Mobile Devices in a Medium Size Private Enterprise" (küberturve)
 23. 2021 - Karl Hansen, "Üksindust leevendav eneseabirakendus" (arendus)
 24. 2021 - Vera Akinyi Onunda, "Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ja 2019. aasta andmekaitseseadus Keenias: küberturvalisuse vaade" / "Small and Medium Enterprises and the 2019 Data Protection Act in Kenya: A Cybersecurity View" (küberturve)
 25. 2021 - Anamul Hoque Shihab, "Õppetunnid Eestist: küberturvalisuse teadlikkuse strateegia Bangladeshile" / "Lessons from Estonia: a Cyber Security Awareness Strategy for Bangladesh" (küberturve)
 26. 2021 - Toyib Olamide Ahmed, "Avatud lähtekoodiga läbistustestimisvahend algajaile" / "Open-source Penetration Testing Tool for Beginners" (küberturve)
 27. 2021 - Romaine Ayoki Burrell, "Pipedrive'i koolitusprogramm vastupanuvõime tõstmiseks sotsiaalsele manipuleerimisele" / "Building Resilience to Social Engineering in Pipedrive through Awareness Training" (küberturve)
 28. 2021 - Allar Vendla, "Rakendus nähtavuse suurendamiseks sotsiaalmeedias krüptoraha abil" (arendus)
 29. 2021 - Eve Ormisson, "Distantsõppe kasutajakogemuse parandamine Office 365 Moodle'i pistikprogrammi arenduse näitel" (arendus)
 30. 2021 - Kristjan Pille, "Füüsilise töö monitooringusüsteemi loomine" (arendus)
 31. 2021 - Aditya Iqbal Bagaskara, "Privaatsusele orienteeritud veebidisain ja -analüütika: Eesti kõrgkoolide veebilehtede juhtumiuuring" / "Privacy-Oriented Web Design and Analytics: A Case Study of Estonian Higher Education Institutions' Websites" (küberturve)
 32. 2021 - Aili Juhasoo-Lawrence, "Sotsiaalmeedia kaapimine küberturvalisuse eesmärkidel: andmekogumine avalikest allikatest Twitteri näitel" / "Social Media Scraping for Cybersecurity: Performing Open-Source Intelligence with Twitter" (küberturve)
 33. 2021 - Anıl Yarkın Yücel, "Kasutajatuvastuse algoritmide optimeerimine anonüümse andmejälgimise abil" / "Optimizing User Identification AlgorithmsUsing Anonymous Data Tracking" (küberturve)
 34. 2021 - Hayder Hasan Ali Al-Sabti, "Juhised koroonaviiruse jälgimise rakenduste arendamiseks HOIA näitel" / "Guidelines for Developing Coronavirus Tracing Applications: the Case of HOIA" (küberturve)
 35. 2021 - Shiori Yamazaki, "Sotsiaalmanipulatsiooni õppemoodul jaapani tavakasutajatele" / "A Training Module of Social Engineering for Japanese Non-Technical Users" (küberturve)
 36. 2021 - Yasin Aydın, "Tundlike logiandmete kaitse" / "Safeguarding Sensitive Data in Logs" (küberturve)
 37. 2021 - Toomas Parts, "Arvuti komplekteerimise veebirakendus hobikasutajatele" (arendus)
 38. 2021 - Belinda Beatricia Borodin, "Turvateadlikkuse koolitus kodukontoris töötajatele" (riistvara ja programmeerimine)
 39. 2022 - Ahmed Ruhul Quddos Joyon, "Ründetuvastus isesõitvates autodes meepottide abil" / "Intrusion Detection in Self-Driving Cars Using Honeypots" (küberturve)
 40. 2022 - Urmas Öövel, "Salvestuselektrijaama tarkvara arendamine" (arendus)
 41. 2022 - Fakhri Ramazan, "Mobiilseadmete halduseeskirjade täiustussoovitused Aserbaidžaani avaliku sektori organisatsioonide töötajatele" / "Improvement Recommendations for the Mobile Device Management Policy of Public Sector Organization Employees in Azerbaijan" (küberturve)
 42. 2022 - Hannes Toots, "Panga kliendisuhete haldustiimi veebipõhise häälestusprotsessi turvaanalüüs" / "Security Analysis of the Web-basedConfiguration Process at the Customer Relationship Management Team of a Bank" (küberturve)
 43. 2022 - Saba Udzilauri, "NovaSystemsi tagarakenduse arhitektuuri turvatestimine" / "Security Testing of NovaSystems’ Backend Architecture" (küberturve)
 44. 2022 - Andrei Grigorjev, "Kadrioru Hambakliiniku veebilehe muutmine ligipääsetavaks puuetega kasutajatele" (arendus)
 45. 2022 - Almaz Kydyrmin, "Turvalise veebirakenduse arendamine Kasahstani enesearenduslaagrite programmile" / "Building a Secure Web Application for the Self-Development Camps Program in Kazakhstan" (küberturve)
 46. 2022 - Ryo Shiraishi, "Andmete kogumise parandamine tervishoiurakendustest" / "Improving Data Collection from Healthcare Applications" (küberturve)
 47. 2022 - Elnur Valikhanli, "Masinõppepõhine tõlkerakendus eesti viipekeele kasutajatele" / "Machine Learning Based Translation Application for Estonian Sign Language Users" (integreeritud tehnoloogiad)
 48. 2022 - Aleksandr Zahharjan, "Dünaamiline avatud lähtekoodiga rakendus kaheastmeliseks autentimiseks" (arendus)
 49. 2022 - German Ivanov, "Turvaline taristulahendus plastilise kirurgia kliinikule" / "A Secure Infrastructure Solution for a Plastic Surgery Clinic" (küberturve)
 50. 2022 - Dachi Mshvidobadze, "Pipedrive OÜ mikroteenuse turvanõrkuste automaathalduse juhtumiuuring" / "Case Study of Automated Vulnerability Management of Microservices at Pipedrive OÜ" (küberturve)
 51. 2022 - Elina Sergeeva, "Avatud lähtekoodiga teabe roll töötajate turvateadlikkuse tõstmise programmis" / "The Role of Open Source Intelligence in Employee Security Awareness Program" (küberturve)
 52. 2023 - Benedek Matveev, "NIST SP 800-53 standardi versiooni 5 rakendamine IT-idufirmas: sobivusanalüüs ja realisatsioon" / "The NIST SP 800-53 Revision 5 Standard Compliance at an IT Startup: an Applicability Analysis and Implementation" (küberturve)
 53. 2023 - Vladislav Sidorenko, "Meetod Valve Anti-Cheat kaitsesüsteemist möödapääsemiseks videomängudes" / "A Method for Bypassing the Valve Anti-Cheat System in Video Games" (küberturve)
 54. 2023 - Mihkel Riik, "DEMUT - videomängude tugirakendus suhtlemisraskustega inimestele" (arendus)
 55. 2023 - Diana Vaher, "Panga ja sularahavedaja vahelise sõnumivahetuse arendus" (arendus)
 56. 2023 - Dmitri Amirzjanov, "Tööjaamade keskhalduse infosüsteemi Upkeeper uuendamine ettevõtte Instrumentarium Optika OÜ näitel" (admin)
 57. 2023 - Silver Karutoom, "Sidusettevõtte turundusplatvormi juurutamine Mediabrands Digital OÜ näitel" (admin)
 58. 2023 - Maido Paalmäe, "Ettevõtte IT-sisetaristu arendus tarkvarateenust pakkuva ettevõtte näitel" (admin)
 59. 2023 - Ali Izady Sadr, "Võrdvõrkudes sisujagamiseks mõeldud virtuaalse privaatvõrgu lahenduste võrdlev analüüs Iraani näitel" / "Comparative Analysis of Virtual Private Network Solutions for Peer-to-peer Content Delivery: the Case of Iran" (küberturve)
 60. 2023 - Anh Hung Tran, "Küberhügieeni õppemoodul Vietnami internetikasutajatele" / "A Cyber Hygiene Training Module for Vietnamese Internet Users" (küberturve)
 61. 2023 - Carlos Alberto Rodriguez Florez, "Küberturbeteadlikkuse programmmaterjaliuuringute iduettevõttele" / "Cyber Security Awareness Program for a Materials Research Start-up" (küberturve)
 62. 2023 - Elina Kurr, "HFACS-mudeli rakendamine inimvigade minimeerimiseks küberturvalisuses" / "Application of HFACS Model for Minimizing Human Error in Cyber Security" (küberturve)
 63. 2023 - Ketevan Jebisashvili, "Küberturvalisuse riskiteadlikkuse e-õppemoodul tervishoiutöötajatele: Gruusia juhtumiuuring" / "An E-learning Module on Cybersecurity Risk Awareness for Healthcare Personnel: a Case Study of Georgia" (küberturve)
 64. 2023 - Mikhail Drobyshev, "Andmepüügi klassifikatsiooni toimivuse parandamine OpenAI GPT-3 API abiga" / "Improving Phishing Classification Performance With OpenAI's GPT-3 API" (küberturve)
 65. 2023 - Samuele Sambuca, "Rakenduste turvaline ligipääsuhaldus SailPointi abil" / "Secure Application Access Management Using SailPoint" (küberturve)

Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2024 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2024, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.