Vaba tarkvara meetodid ja praktikad

ARHIIVIKOOPIA

Kes kiiresti vaid loengumaterjale otsib, siis need on siin.

Lühiinfo

2008. aastal toimub kursus TLÜ-s K-303, ajavahemikus 07.02 kuni 22.05 (14 korda, 1,5 tundi iga kord - vahele jääb iseseisva töö nädal 22.03 ja riigipüha 01.05).

Aine eesmärk: vaba tarkvara kui maailmavaate, arendus- ja ärimudeli tutvustamine, erinevate litsentsi- ja omandimudelite tundmaõppimine tarkvara vallas, praktilise kogemuse omandamine vaba tarkvara projekti läbiviimisel.

Teemad ja märksõnad

Metoodika

Loengutes käsitletakse vaba tarkvara kui arendusmudeli üldisi teemasid (kogukond, litsentsid jne). Praktilise tööna on ette nähtud ühe väikese vaba tarkvara projekti läbiviimine, lisaks tuleb kirjutada kirjalik töö mingil vaba tarkvaraga seotud teemal.

Hindamismeetodid: Hinne kujuneb kirjatöö ja arendusprojektis osalemise hinde alusel.

Eeldused: 2009. aasta variandis (läbisegi I-III kursuse informaatikud) eeldab piisavat arvuti- ja internetikogemust. Arendus- ja programmeerimiskogemus ning vaba tarkvara varasem tundmine ei ole nõutav, kuid tuleb kasuks.

Loengud (esialgne)

 1. Vaba tarkvara olemusest ja levikust
 2. Vaba tarkvara arendusprotsess ja selle eripärad
 3. Häkkerid ja kogukonnad
 4. Vaba tarkvara õiguslik taust
 5. Kuidas vaba tarkvaraga äri tehakse
 6. Vaba kultuur - tarkvarale järgnevad teised

Loengumaterjalid ilmuvad vastavalt loengute toimumisele siia.

Praktikumid (esialgne)

 1. Arendusvahendid - wiki, trac, Subversion
 2. Battle for Wesnoth ja WML
 3. Ubuntu Linuxi paigaldamine ja häälestus
 4. Linuxi töölauakeskkonnad (Gnome, KDE, XFCE, Blackbox/Fluxbox) ja rakendustarkvara
 5. Linuxi süsteemihalduse alused. Tarkvarakogukonnad ja -varamud (Sourceforge, Freshmeat jt)
 6. ...

Praktiline arendustöö

Osalejad jagunevad 4-5 liikmega rühmadeks, iga rühm loob [L] Battle for Wesnoth'ile ühe vähemalt 3 missiooniga ja läbiva looga kampaania, kasutades selleks vaba tarkvara arendusmetoodikaid (wiki, versioonihaldus, vearaportid).

Arendusvahenditena kasutatakse Traci ja Subversioni, lisaks võib iga rühm kasutada täiendavaid kanaleid (sõnumiprogrammid, Skype jpm)

Ajakava

 1. 07.02 - tutvustus, 1. loeng
 2. 14.02 - Wesnoth, WML ülevaade
 3. 21.02 - Trac, Subversion
 4. 28.02 - 2. loeng (arendus)
 5. 06.03 - Linuxi installilabor
 6. 13.03 - Linuxi rakendustarkvara (loeng/praktikum)
 7. 27.03 - 1. vahekokkuvõte (milestone 1), lühiraportid (iga tiim tutvustab oma tööd)
 8. 03.04 - 3. loeng
 9. 10.04 - 4. loeng
 10. 17.04 - 5. loeng
 11. 24.04 - 6. loeng, kirjatööde esitamise tähtaeg
 12. 08.05 - 2. vahekokkuvõte (milestone 2)
 13. 15.05 - Wesnothi jooksvad küsimused
 14. 22.05 - iga rühm tutvustab oma tööd (nominaalne arvestus)

Kirjandus

Äärmiselt soovitav lugemine:

Kasulik lugemine:


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2024 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2024, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.