Õpingukorraldus ja TS erialatutvustus

ARHIIVIKOOPIA

Siia ilmuvad TSET loengute materjalid vastavalt nende toimumisele.

1. loeng - 27.08.09

Kursuse proloogi slaidid: ODP PDF

Tehnosuhtlus sotsiaalse meedia ajastul - Kaido Kikkas: ODP PDF


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2023 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2023, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.