Õpingukorraldus ja TS erialatutvustus

ARHIIVIKOOPIA

Kes kiiresti loenguid otsib, siis nende materjalid ilmuvad vastavalt toimumisele siia.

Kursusest

Tegu on sissejuhatava ainega, mis tutvustab veidi EIK praktilist õppetöökorraldust (vt 1. viide [L] loengute lehel), põhiliselt aga suunab tehnosuhtluse eriala rebased mõtlema enda valitud erialast ja nägema erinevate loengute kaudu selle eri tahke.

Lühiinfo

Arvestuse saamine

Arvestuse jaoks tuleks kuulata ära loengud (8-st minimaalselt 6) ja kirjutada nende põhjal kokkuvõtlik ülevaate-essee mahuga 800-1000 sõna. Analüüsida võiks nii üldist pilti, teemade ühisjooni ja erisusi kui ka võimalikke puudujääke (sel juhul võiks teha ka parandusettepanekuid). Töö tuleks õppejõule saata E-postiga 23. oktoobriks. Eelistatav on kas OpenDocument (.odt), PDF või puht-tekstivorming (.txt).

Igaks juhuks hoiatus: kes ise kirjutada ei viitsi ja teiste pealt või netist kopipeisti teeb, võib minna... /dev/null'i. Igatahes siis on Kakk tige ja arvestust ei pane.

Loengute kalender

  1. 27.08 - Kaido Kikkas, kursuse sissejuhatus + mõtteid TS erialast
  2. 7.09 - Linnar Viik, EIK õppejõud
  3. 14.09 - Laur Mõtus, Estobuntu projekti juht, EIK tudeng
  4. 21.09 => 24.09 hommikul kell 8.15 EIK-314 videoloenguna koos teiste erialadega: Taavi Kotka, AS Webmedia - "IT-eriala võimalused Eestis ja väljaspool, case-study'd ja edulood" (video on kättesaadav toimumise ajal otseülekandena ja [L] salvestusena järgmisel päeval päevaõppe erialatutvustuse lehelt). Kui ruumi on, võib minna ka kohapeale kuulama.
  5. 28.09 - Margus Ernits, EIK õppejõud ja robootikaklubi eestvedaja
  6. 5.10 - Priit Kallas, EIK TS lõpetaja 2009, internetiturunduse agentuur DreamGrow Digital
  7. 12.10 - Hans Põldoja, TLÜ haridustehnoloogia keskuse teadur
  8. 19.10 - Meelis "Mella" Luks, kunstnik ja IT-mees (vt ka http://www.lux.ee)

Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2023 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2023, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.