TPIK internetikursus

ARHIIVIKOOPIA

Ajakava

TPIK 2009. aasta internetikursus toimub novembrikuus TPIK arvutiklassis (Endla tn 59) järgmistel aegadel:

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on anda osalejatele laiapõhjalised põhiteadmised tänase Interneti olemusest, võrgusuhtluse ja -turvalisuse põhitõdedest, uue meedia võimalustest, infootsingust, tähtsamatest tarkvara- ja sisulitsentsidest jne. Lisaks on ühe eraldi teemana kavas ettekande pidamise ja ekraaniesitluse koostamise põhioskused.

Juhendaja

Kakk. Ehk Kaido Kikkas.

Teemad

Materjalid

...on siin. Kõike võib vabalt kasutada ja levitada, põhinõudeks on kasutamise korral autorile viidata ning kui nendest uusi materjale tehakse, peavad ka need samamoodi vabalt levima.


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2024 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2024, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.