ARCHIVED COPY

SocEng lecture notes

The notes will appear here before every lecture (or at least during the same day). The notes are available in OpenDocument and PDF formats.

Course Introduction: OpenDocument, PDF.

Lecture 1 - Overview of SE + Information Gathering: OpenDocument, PDF.

Lecture 2 - Elicitation: OpenDocument, PDF.

Lecture 3 - Pretexting: OpenDocument, PDF.

Lecture 4 - Psychology: OpenDocument, PDF.

Lecture 5 - Influence and persuasion: OpenDocument, PDF.

Lecture 6 - The Way of the Ninja: OpenDocument, PDF.

Lecture 7 - Prevention and mitigation: OpenDocument, PDF.

Lecture 8 - Stories and examples: OpenDocument, PDF.


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2024 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2024, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.