Haridustehnoloogia ja erivajadustega inimesed

ARHIIVIKOOPIA

Kursuse loengumaterjal ilmub siia vahetult enne iga loengut või samal päeval peale seda.

(SIIN OLI BLOGI LINK)

Kaugõppe loengud

0. Sissejuhatus. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash

1. Erivajadustest läbi aegade. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash

2. Erivajaduste liigitusest. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash

3. IT roll erivajaduste rehabilitatsioonis. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash

4. IT-tugilahendused I. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash

5. IT-tugilahendused II. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash

6. Erivajadused, tehnoloogia ja ergonoomika. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash

7. Tarzan suurlinnas: võrgusuhtlusest. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash

Päevaõpe

0. Sissejuhatus. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash

1. Erivajadused: ajalugu ja mudelid. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash

2. Erivajaduste liigitusest. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash

3. IT roll erivajaduste rehabilitatsioonis. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash

4. IT-tugilahendused I. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash

5. IT-tugilahendused II. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash

6. Erivajadused, tehnoloogia ja ergonoomika. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash

7. Tarzan suurlinnas: võrgusuhtlusest. OpenOffice.org, MS Powerpoint, Flash


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2024 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2024, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.