Haridustehnoloogia ja erivajadustega inimesed

ARHIIVIKOOPIA

Kes kiiruga materjale otsib, siis need leiab siit.

Aine eesmärk

Kursuse eesmärgiks on anda eripedagoogika üliõpilastele ülevaade erivajadustega inimestele mõeldud infotehnoloogilistest lahendustest. Hõlmatakse nii riistvara, tarkvara kui metoodilisi lahendusi, peatähelepanu on suunatud hariduslikele rakendustele. Eraldi tähelepanu on pööratud veebi kui kogu uue meedia ühe aluse ligipääsetavusele.

2008. aasta sügissemestril toimub kursuse kaks varianti paralleelselt - täisvariant päevaõppele ning veidi lühendatud-tihendatud variant kaugõppe tudengitele (kaks sessiooni).

Maht: 2 AP
Lõpeb: hindelise arvestusega.
Õppejõud: IT Kolledži õppejõud ja TLÜ informaatika osakonna sotsiaalse ja vabatarkvara dotsent Kaido Kikkas
Eeldusained: Arvuti töövahendina (soovitav - aga piisab ka lihtsalt elementaarsest arvutioskusest)

Kaugõppe toimumisajad:

Millest juttu tuleb?

Käsitletavad teemad on esialgu järgmised (kaugõpe saab siit mingi valiku):

  1. Infotehnoloogia roll erivajadustega inimeste jaoks. Infotehnoloogia ajalugu ja ligipääsetavuse tähtsustamine selle eri etappidel
  2. Puuded ja ergonoomika
  3. Riistvaralised ligipääsuvahendid - eriklaviatuurid ja -juhtseadmed, lülitisüsteemid, Braille' tehnoloogia (punktkiri)
  4. Tarkvaralised ligipääsuvahendid - süsteemsete abivahendite komplektid, ekraanilugemissüsteemid, ekraanisuurendus
  5. E-õpe ja erivajadustega inimesed
  6. Vaba tarkvara ja erivajadused. Ülevaade tarkvaralitsentsidest (erivajaduste vaatenurgast)
  7. Veebi ligipääsetavus - W3C/WCAG standardid, erinevad testimootorid. Ligipääsetava veebilehe koostamise põhialused. Siin tuleb esitada ka praktiline töö.

Teemad võivad töö käigus veidi muutuda.

Korraldusest

Aine koosneb nii päeva- kui kaugõppe puhul loengutest, iseseisvast tööst ning oma töö ettekandmisest. Iseseisva tööna tuleb koostada 5-10 lk kirjatöö vabalt valitud (kuid õppejõu kinnitataval) ainega seotud teemal ning see semestri lõpus rühmale ette kanda (selleks tuleb koostada ka esitlusmaterjal). Lisaks tuleb igaühel retsenseerida üht kaaslase ettekannet ja kirjutist (omal valikul). Saadaval on mõned näpunäited nii kirjatöö tegemise, suulise ettekande kui retsenseerimise kohta.

Kirjatöö tuleks kaugõppel esitada 15. oktoobriks (e-postiga õppejõule - eelistatavalt OpenOffice.org'i või PDF-formaadis, hädaga sobib ka Microsoft Word - kuid mitte .docx vormingus). Retsensiooni tähtaeg on nädal aega hiljem. Esitlusslaide ja suulist osa hinnatakse arvestusel kohapeal. Päevaõppe kirjatööde tähtaeg on 30. november ning retsensioonidel samuti nädal hiljem.

Kaugõppes tuleks lisaks kirjatööle koostada ka juhtumikirjeldus mõne reaalse erivajadustega inimese kohta ning pakkuda välja, kuidas kursusel õpitu abil tema ühiskonnas toimetulekut edendada.

Hindamisskaala on järgmine: kirjutis annab kuni 40 punkti, esitlus kuni 20, suuline ettekanne kuni 20, retsensioon kuni 10 ja juhtumikirjeldus kuni 20 punkti (kokku on seega teoreetiline maksimum 110). Hindeskaala on tüüpiline:

Päevaõpe ei pea tegema juhtumikirjeldust, ent saab veel kaks asja juurde - kuna jõuame teha tutvust ka veebilehtede koostamisega, teeb igaüks endale vabal teemal ja mahus veebilehe, mis peab aga vastama puuetega kasutajate nõuetele. Teiseks aga on meil iga nädal võimalik lugeda mingit materjali ja/või arutada mingil teemal kursuse ajaveebis ehk HEVIblogis.Sellest tulenevalt on ka punktiskaala teine kui kaugõppel - kirjatöö kuni 25, esitlus kuni 10, jutt (esinemine) kuni 15, retsensioon kuni 10, veebileht kuni 20 ning kaasatöötamine semestri jooksul (ehk blogiaruteludes osalemine) kuni 30.

Materjalid

Loengumaterjali leiab vastavalt loengute toimumisele (kas vahetult enne või siis samal päeval peale toimumist) siit


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2024 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2024, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.