Erivajadustega inimesed muutuvas ühiskonnas

ARHIIVIKOOPIA

Lühiinfo

Hindamine

Hinne kujuneb järgnevate tööde summana

Teemad

Loenguslaidid leiab siit.

Veebruaris - 17.02

NB! Märtsi sessioon jäi haiguse tõttu vahele ja ajad lükkusid edasi!

Aprillis - 29.04

Mai - 06.05

Mai - 12.05

Kodutööd

Kodutöid võib kirjutada nii ajaveebi (blogisse) kui saata e-kirjaga. Maht on tüüpiline pikem ajaveebipostitus (ca 0,5-1 lk). NB! Kui saata e-postiga, siis on soovitav teha seda tavatekstina e-kirja sees!

Aprilliks

Maiks

NB! Lisaks kodutööde kirjutamisele valib igaüks endale ühe tehtud lühitöödest, mille kohta peab lõpuseminaris ettekande.

Eelmise kursuse materjalid on saadaval arhiivis.


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2023 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2023, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.