ALKA loengud

ARHIIVIKOOPIA

ALKA loengumaterjalid ja muu vajalik ilmub siia kursuse käigus.

07.03

Kursuse sissejuhatus: OO.o 2.x, MS Powerpoint 97, Flash

1. loeng - Vaba tarkvara: lollide lõbu või asjalik lahendus? OO.o 2.x, MS Powerpoint 97, Flash

Koduülesanded järgmiseks korraks:

22.03

2. loeng - Töövahendid: Trac ja Subversion OO.o 2.x, MS Powerpoint 97, Flash

3. loeng - Vaba tarkvara arendusest OO.o 2.x, MS Powerpoint 97, Flash

4. loeng - Kogukonna taastulek OO.o 2.x, MS Powerpoint 97, Flash

Koduülesanded järgmiseks korraks:

05.04

5. loeng - Vaba tarkvara ja äri OO.o 2.x, MS Powerpoint 97, Flash

6. loeng - Arvutid ja paragrahvid I: tants intellektuaalomandi ümber OO.o 2.x, MS Powerpoint 97, Flash

7. loeng - Arvutid ja paragrahvid II: tarkvaralitsentsid OO.o 2.x, MS Powerpoint 97, Flash

Koduülesanded järgmiseks korraks:

02.05

8. loeng - Häkkerid...? OO.o 2.x, MS Powerpoint 97, Flash

9. loeng - Vaba kultuur OO.o 2.x, MS Powerpoint 97, Flash

Koduülesanded järgmiseks korraks:

Kaku Wesnothi-leht (sealt saab ka näiteks toodud Kükametsa Jussi loo - NB! hetkel ei tööta see kõige uuema Wesnothi versiooniga!)


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2024 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2024, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.