Avatud lähtekoodil põhinev arendusmudel

ARHIIVIKOOPIA

NB! Kes kiiresti vaid loengumaterjale otsib, siis need on a href="loengud/" title="ALKA loengumaterjalid">siin.

... on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mida 2009. aasta kevadsemestril pakutakse kaugõppe vormis IT juhtimise tudengitele. Kursuse põhiideeks on tutvustada vaba tarkvara ja avatud lähtekoodi põhiolemust, äri- ja arendusmudeleid, litsentse ja vaba kultuuri üldisemalt. Praktilise poole pealt tehakse läbi rühmapõhine projekt, mille käigus püütakse kasutada samu vahendeid ja meetodeid kui reaalsete vaba tarkvara projektide juures.

Lühiinfo

Ajakava

Aine korraldus

Kursus toimub viie kontaktsessioonina, mille vahel toimub iseseisev töö. Igal sessioonil antakse lugemismaterjal, mida tuleks enda ajaveebis kommenteerida (võib kasutada olemasolevat ajaveebi või luua uue). Lisaks tuleb vastavalt läbitud teemadele kirjutada 3 lühikest 1-2 lk kirjatööd (täpsem info kontaktsessioonidel). Eraldi arvestust ei toimu, kursuse lõpus liidetakse saadud punktid ning nende alusel kujuneb hinne.

Praktilise arendustööna loome ca 3 missiooniga mängukampaania ühele tuntumale vabatarkvaralisele strateegiamängule The Battle for Wesnoth. Arendamise juures üritame järgida reaalsete vaba tarkvara projektide metoodikat.

Hindamine

Töökeskkond

SIIN OLI TRAC'I VIIDE

Õppematerjalid

...on vastavalt loengute toimumisele (ilmuvad vahetult enne või hiljemalt peale loengut samal päeval) siin - vaba tarkvara ja avatud standardite pooldajana ei pea Kakk õigeks õppematerjali sulgemist paroolide ja muude "pidurite" taha. Küll aga jäävad seadusest tulenevalt privaatseteks andmeteks tööde tulemused ja hinded.


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2024 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2024, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.