Kaku Akadeemia arhiiv

NB! Seoses Akadeemia ümberkorraldustega 2015. aasta suvel sai siia üles pandud vaid lõppenud kursuste viimased versioonid (pärast 2015. aastat toimunu on kõik siin olemas). Kes vajab mõne kursuse varasemate aastate materjale, kirjutagu - need on varukoopiatena alles, kuid aja kokkuhoiu mõttes siia neid ei pannud.

Kõrgkoolikursused

Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (ITSPEA)

IT Kolledžist 2001. aastal alguse saanud laiapõhjaline, IT eri teemasid käsitlev kursus. Mõnda aega (2011-16) oli see ka TLÜ Informaatika Instituudi (praegune digitehnoloogiate instituut) bakalaureuseõppe kavas.

Siin on väljas IT Kolledži päevaõppe materjalid. Kaug- ja õhtuõpe kasutavad e-õppeversiooni, põhimaterjal on aga suuresti sama. COVID-19 tõttu asendusid aga mitme aasta päevaõppeversioonid samuti e-õppeveriandiga.

Märkus: sügisel 2017 liideti IT Kolledž TTÜ-ga, ITSPEA aga jäi endiselt kõigisse kolledži taustaga õppekavadesse sisse. E-õppevariant aga liikus 2018/2019. õppeaastast sügiselt kevadele (koormuse tasakaalustamiseks).

Social, Professional and Ethical Aspects of Information Technology

Eelmise ingliskeelne variant, kavas IT Kolledži ingliskeelsel küberturbe (Security Engineering) õppekaval alates sügisest 2015 (jätkub ka TTÜ all, kuid 2017/18. õppeaastal liikus sügiselt kevadele ning 2023. aasta sügisel uuesti tagasi sügisele).

Alates 2020. aastast on sarnaselt eestikeelse kursusega olemas ka ingliskeelne e-õppevariant.

Social Engineering

Küberturvalisuse pehmemat poolt käsitlev ingliskeelne poolsemestrikursus, oli IT Kolledži küberturbe õppekavas ja toimus ühel korral 2018. aasta sügisel. Alates 2023. aasta kevadest on see uuesti küberturbe õppekavas, nüüd juba TTÜ all. Toimumiskohaks on nüüd IT kolledži wiki.

Turvalisuse ja privaatsuse küsimused

TLÜ erinevatele magistrikavadele (eriti IT juhtimisele) mõeldud algtaseme turvakursus. Viimati toimus 2012. aasta kevadel.

Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine

Kaku LPI programmi teemalised loengud Margus Ernitsa kursusel 2012.

Open Source Management

TLÜ omaaegse IMKE (Interactive Media and Knowledge Environments) magistriõppekava kursus. Oli kavas 2007, 2010 ja 2011.

Õpingukorraldus ja tehnosuhtluse erialatutvustus

Tehnosuhtluse eriala ja IT kolledži õpingukorraldust tutvustav loengusari EIK tehnosuhtluse tudengitele, loeti eriala kolmel viimasel aastal 2009-2011. Kuna enamik loenguid tuli väga erinevatelt inimestelt, siis on siin vaid Kaku kahe loengu materjalid.

Erivajadustega inimesed muutuvas ühiskonnas

Tartu Teoloogia Akadeemias loetud üldine puueteproblemaatikat tutvustav kursus. Oli kavas 2005, 2006 ja 2010, hilisem staatus on ebaselge.

Avatud lähtekoodil põhinev arendusmudel

OSM eestikeelne variant magistriõppele, loeti 2009. aastal TLÜ IT juhtimise magistrantidele.

Vaba tarkvara meetodid ja praktikad

Vaba tarkvara tutvustav kursus TLÜ informaatika bakalaureuseõppele. Kakk luges seda mõned korrad 2000-ndatel, hiljem jätkasid teised.

Võrgurakendused I

TTÜ omaaegse IBK järeltulija, loeti sajandi esimesel kümnendil (lõpupoole luges Kakk ainult loengute osa).

Security and Privacy Issues

TPK ingliskeelne variant, loeti 2000-ndatel TLÜ erinevate erialade magistrantidele.

Haridustehnoloogia ja erivajadustega inimesed

TLÜ haridustehnoloogidele 2005-2008 loetud lühikursus erivajaduste teemal. Hiljem kolis kursus Wikiversitysse ja seda hakkas õpetama Sirje Klaos.

Political and Social Issues in Digital Interactive Media

TLÜ IMKE magistrikava esimesel aastal loetud kursus, hiljem integreeriti koos CSC ja PSI-ga suuremaks "Ethics and Law in New Media" kursuseks.

Intellectual Property in the Age of New Media

TLÜ IMKE magistrikava esimesel aastal loetud kursus, hiljem integreeriti koos CSC ja PSI-ga suuremaks "Ethics and Law in New Media" kursuseks.

Communities and Social Computing

TLÜ IMKE magistrikava esimesel aastal loetud kursus, hiljem integreeriti koos IPNM ja PSI-iga suuremaks "Ethics and Law in New Media" kursuseks.

Interneti baaskursus

TTÜ-s ca 1997-2005 loetud kursus tollal uudse Interneti-nimelise asja kohta (Kakk sai pisiku külge 1993. aastal Soomes praktikal, aga mitu head aastat kulus, enne kui TTÜ asjapulgad kursuse jaoks loa andsid). Mitu aastat oli see tudengite seas üsna suur hitt (kuna erinevaid netiteenuseid ja veebitegemist muudes ainetes lihtsalt ei õpetatud!). Peale TTÜ-st lahkumist 2002. aastal sai seda tehtud kohakaasluse alusel ja kursus sulas mõne aja pärast kokku samas õpetatava põhjalikuma Võrgurakendused I -kursusega.

Muud kursused

Tallinna Puuetega Inimeste Koja internetikursus

2009. aastal TPIK inimestele peetud üldine algkursus Interneti teemadel.


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2024 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2024, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.