Kaku Akadeemia - mis see on?

Peenelt võiks öelda, et omamoodi virtuaalülikool - kuid siiski, see on veidi palju tahetud... Kaku Akadeemia on veebileht eeskätt Kaku õpilastele, aga ka kõigile teistele huvilistele. Kes ja miks on Kakk, sellest räägib üks teine lehekülg.

Nüüdseks on Akadeemia elanud üle minu eri töökohad (tõsi, sidemed pole kusagil katkenud) ja kolinud TTÜ omaaegsest Postikana serverist (R.I.P.) Kakupessa (mis nagu nimest arvata, on Kaku koduserver ja asendamatu abiline aastast 2002). Õpetamine aga jätkub ning seepärast jätkab tööd ka Akadeemia.

Et tegu on ühe inimese ettevõtmisega, sõltub Kaku Akadeemia tunniplaan ja õpetatavad asjad enamasti vastava reaalse ülikooli tunniplaanist ja katavad parasjagu jooksval semestril kavas olevaid õppeaineid. Siiski, vajaduse korral saab Kaku Akadeemiast abi ka iga teine inimene - kõik on aja ja kokkuleppe küsimus.

Mida käesoleval hetkel õpetatakse, seda võib vaadata õppetöö lehelt. Kasulikke ja õpetlikke (loodetavasti...) asju leiab ka arhiivi lehekülgedelt. Kaku kontaktandmed võib leida kontaktilehelt.

Mõni ehk küsib, miks Kakk oma materjale niimoodi kõigile vabalt levitab - et vat kus loll, ei oska raha teha. Kakk arvab, et asi on hoopis teistpidi. Materjali vaba levik on õppejõule parimaks reklaamiks, pealegi hoiab see tihti ka aega kokku (saab küsijale öelda RTFM... :P ). Ja üldse usub Kakk, et hea õppejõu loenguid temast endast paremini lugeda ei oska keegi (vat kui ülbe teine!) - igasugused paanilised varjajad, lukkudetahapeitjad ja kopiraidivibutajad ei ole ilmselt enda tasemes nii kindlad, kui kardavad, et keegi nende jutu "üle lööb". Seega jätkab Kakk oma õppetöö algaegadest pärit traditsiooni kogu materjal avalikustada (kusjuures enamasti mingis vabalt levivas vormingus)) kindla peale ka edaspidi.

"Akadeemikutele" jõudu soovides

Kakk ehk Kaido Kikkas


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2023 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2023, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.