IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid

ITSPEA kursusel on suvevaheaeg. Eelmise aasta sügissemestri tavakursuse materjalid on leitavad arhiivist. Uus kursus algab sügisel.


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2019 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2019, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.