IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid (ITSPEA)

2021. aasta sügissemestril toimub kursuse e-õppevariant TTÜ IT kolledži wikis. Viimase toimunud traditsioonilise loengupõhise kursuse materjalid on kättesaadavad arhiivist.


Tagasi Kaku Akadeemia esilehele

Back to the Academy front page

1995-2021 Kaido Kikkas. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi või uuemaga.

GNU FDL Creative Commons BY-SA 3.0 Estonia

1995-2021, by Kaido Kikkas. This document is distributed under either GNU Free Documentation License (v1.2 or newer) or Creative Commons Attribution-ShareAlike Estonia license v3.0 or newer.